საადვოკატო მომსახურება | იურიდიული კონსულტაცია – geo-lawyer.com

გაიგეთ საადვოკატო მომსახურების შესახებ სრულად.

საადვოკატო მომსახურების შესახებ

ადვოკატი, საადვოკატო მომსახურებით დაინტერესებულ პირებს, პირველ ეტაპზე, გაგესაუბრებათ ონლაინ (გასაუბრება უფასოა). გასაუბრების გარეშე ადვოკატთან, ადვოკატებთან ვიზიტი დაუშვებელია.
ადვოკატთან ან მომსახურება თუ კოლეგიალურად დაიგეგმა, ადვოკატებთან ვიზიტი სავალდებულოა ჩაინიშნოს წინასწარ, ტერიტორიულად შეთანხმებულ საადვოკატო ოფისში. ადვოკატთან დასაკავშირებლად გადადით ბმულზე.
დაინტერესებულ პირებს შესაძლებლობა აქვთ, ადვოკატთან ონლაინ გაიარონ კონსულტაცია, მიიღონ მომსახურება. კონსულტაცია, მომსახურება ფასიანია.
დაინტერესებულ პირებს ადვოკატი, საადვოკატო მომსახურებას გაუწევს, მხოლდ საქართველოს ტერიტორიაზე განსჯად საქმეზე. არ აქვს მნიშვნელობა საადვოკატო მომსახურების მიმღები პირი საქართველოს ტერიტორიაზე იმყოფება თუ არა.

დაინტერესებული პირები მიიღებენ მომსახურებას :
სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სამეწარმეო და შრომის სამართლის მიმართულებით;
ბავშვის უფლებების დაცვა, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული მიმართულებით.
სისხლის სამართლის მიმართულებით მოგემსახურებათ შეთანხმებით მოწვეული ადვოკატი.

Facebook
Scroll to Top