საადვოკატო მომსახურება | იურიდიული კონსულტაცია – geo-lawyer.com

განათავსეთ უფასო რეკლამა ავტომობილების ფეისბუქ ჯგუფებში. გაიგეთ მეტი, ეწვიეთ ჯგუფებს.

განათავსე უფასო რეკლამა ავტომობილების ფეისბუქ ჯგუფებში

ჯგუფების შესახებ

        წარმოდგენილი ფეისბუქ ჯგუფები შექმნილია რეკლამის განსათავსებლად, რომელიც უკავშირდება ავტომობილს , მის სათადარიგო ნაწილებს ან მომსახურებას.  ჯგუფების  შემქმნელების, შექმნის თარიღის და აქტივობის შესახებ , შეგიძლიათ იხილოთ ჯგუფში.

ჯგუფით სარგებლობა

      წარმოდგენილი ჯგუფებით სარგებლობა ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია უფასოდ, ამისათვის საჭიროა ჯგუფში გაწევრიანება. თითოეულ ჯგუფში ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია დღეში განათავსოს სამი უფასო რეკლამა, რაც თემატურად  უკავშირდება ავტომობილს. ერთი სუბიექტის მიერ დღეში, თითოეულ ჯგუფში სამზე მეტი რეკლამის განთავსება ფასიანია. 

ჯგუფში რეკლამის განთავსების პირობა

 

  ნებისმიერ  სუბიექტს პირადად,  წარმოდგენილ თითოეულ ჯგუფში შეუძლია განათავსოს  დღეში სამი უფასო რეკლამა.  ჯგუფებში დღეში, მომდევნო ხუთი ან ხუთზე მეტი რეკლამის განთავსება შეგიძლიათ დაავალოთ ჯგუფის ადმინისტრატორს, მომსახურება ფასიანია. ფასი დაწესებულია ყოველი ხუთი რეკლამის განთავსების დავალებაზე. ფასიანი რეკლამის შიგთავსი, გამოქვეყნებამდე საჭიროებს გადამოწმებას, რომელ-საც ჯგუფის ადმინისტრატორი შეაფასებს.

 

ფასიანი რეკლამის შესახებ

 წარმოდგენილ ფეისბუქის ჯგუფებში, ჯუფის ადმინისტრატორზე ფასიანი რეკლამის განთავსების დავალების პირობების გასაგებად მიყევით ბმულს. 

ფეისბუქ ჯგუფებში ფასიანი რეკლამის განთავსების მომსახურების სერვისი.

გაიგეთ რა იკრძალება ჯუფებში
 
    წარმოდგენილ ფეისბუქ ჯგუფებში იკრძალება ბილწსიტყვაობის შემცველი, ჯგუფის წევრების მიმართ შეურაცხმყოფელი ინფორმაციის განთავსება. აკრძალულია არათემატური ან ამორალური, გარყვნილი შინაარსის რეკლამის გამოქვეყნება. ჯგუფში აკრძალულია მიყოლებით  ზედიზედ ერთი შინაარსის  რეკლამის განთავსება.

 ნებისმიერი ჯგუფი შექმნილია სხვადასხვა შინაარსის რეკლამის განსათავსებლად. შესაბამისად დასაშვები შინაარსის რეკლამების განთავსების წესი განთავსებულია ჯგუფში.

 ყველა აქ  წარმოდგენილ ფეისბუქ ჯგუფში დასაშვებია განათავსოთ რეკლამა, რომელიც უკავშირდება ავტომობილს, მის აქსესუარებს, მომსახურების სფეროს. 

ადვოკატის სერვისი

     თუ გარიგების  მონაწილე მხარეთა შორის დაიწყო სამართლებრივი დავა და მორიგება მოლაპარაკებით შეუძლებელია,   ნებისმიერ სუბიექტს შეუძლია ისარგებლოს ჩვენი საადვოკატო მომსახურებით. გარიგების დადებამდე შეგიძლიათ მოგვმართოთ ადვოკატს, ადვოკატებს კოლეგიალურად და საეჭვო გარიგების დადებამდე შეგიძლიათ გაიაროთ კონსულტაცია. ნებისმიერ სუბიექტს დახმარებას გაგიწევთ მტკიცებულების, იურიდიული საბუთების მოგროვებაში, იურიდიული მნიშვნელობის საბუთების შედგენა გასაჩივრებაში. ჩვენ დავიცათ თქვენს ინტერესს კერძო  და იურიდიულ პირებთან, სახელმწიფო ორგანოებში, სასამართლოში. მომსახურება ფასიანია. ადვოკატთან დასაკავშირებლად მიყევით ბმულს.

Facebook
Scroll to Top