საადვოკატო მომსახურება | იურიდიული კონსულტაცია – geo-lawyer.com

კონსტანტინე დანელია

კონსტანტინე დანელია

პირადი ინფორმაცია:

დაიბადა 1976 წლის 8 სექტემბერს.

განათლება:

დაამთავრა თბილისის მე-100 საჯარო სკოლა;

1998 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის ენერგეტიკის ფაკულტეტი , სპეციალობით ,,ელექტრული სადგურები”, მიენიჭა ბაკალავრის ხარისხი;

2007 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის საერთაშორისო ნავთობგაზსადენების ექსპლუატაციის ფაკულტეტი, სპეციალობით ,,სამართალმცოდნეობა” მიენიჭა დიპლომირებული სპეციალისტის აკადემიური ხარისხი;

ფლობს რუსულ ენას.

სამუშაო გამოცდილება:

2005 წლიდან მუშაობს იურისტად, მომსახურების სფერო: სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით;

2019 წლიდან არის ადვოკატი, სიით N9290,

მომსახურების სფერო: სამოქალაქო, ადმინისტრაციული, სამეწარმეო და შრომის სამართლის მიმართულება;

დამატებითი სპეციალობა: ბავშვის უფლებების დაცვის სპეციალისტი, სამოქალაქო და ადმინისტრაციული სამართლის მიმართულებით.

Facebook
Scroll to Top