საადვოკატო მომსახურება | იურიდიული კონსულტაცია – geo-lawyer.com

საადვოკატო ოფისის საქმიანობის შესახებ

საადვოკატო ოფისის საქმიანობის შესახებ

საადვოკატო ოფისის საქმიანობას ერთპიროვნულად ხელმძღვანელობს ადვოკატი კონსტანტინე დანელია სიით N9290.

ადვოკატი საქმიანობას ეწევა 2019 წლიდან.

ადვოკატის იურიდიული მისამართის შესახებ მიყევით ბმულს.

ადვოკატი კლიენტების მიღებას იურიდიულ მისამართზე არ ახდენს. ადვოკატი ძირითადად საქმიანობას ეწევა ქ. თბილისის ტერტორიაზე, სხვადასხვა საოფისე ფართის გამოყენებით.

საადვოკატო საქმიანობა დაფუძნებულია როგორც ერთპიროვნულად ასევე კოლეგიალურად, იურიდიული პირის შექმნის გარეშე.

ადვოკატი თანამშრომლობს სხვადასხვა პროფესიის მქონე ფიზიკურ თუ იურიდიულ პირებთან, ხელშეკრულების საფუძველზე.

საჭიროების შემთხვევაში, საქმის სირთულიდან გამომდინარე ადვოკატს ყავს, პროფესიული გამოცდილების შერჩეული დაქირავებული თანამშრომლები.

ადვოკატი, საადვოკატო საქმეს ასრულებს საქართველოს ტერიტორიაზე, გარდა მაღალმთიანი რეგიონებისა.

ადვოკატი, საადვოკატო მომსახურებას გაგიწევთ, როგორც საქართველოში, ასევე საზრვარგარეთ მყოფ ფიზიკურ და იურიდიულ პირებს.

Facebook
Scroll to Top