საადვოკატო მომსახურება | იურიდიული კონსულტაცია – geo-lawyer.com

იურიდიული

გამორჩეული საქმეებიდან, 20 წლიანი დავა , 20 თვეში ჩვენი გამარჯვებით დასრულდა სასამართლოში.

იურიდიული, რჩეული საქმეები

გამორჩეული საქმეებიდან, 20 წლიანი დავა, 20 თვეში ჩვენი გამარჯვებით დასრულდა სასამართლოში    2023 წლის 10 ნოემბერს, უზენაესმა სასამართლომ დასაშვებად არ […]

როგორ განვახორციელოთ მტკიცებულებათა უზრუნველყოფა

იურიდიული

როგორ განვახორციელოთ მტკიცებულებათა უზრუბველყოფა გამოყენებული ლიტერატურა: საქართველოს სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი 2023 წლის 28 ივნისის მდგომარეობით ;     მტკიცებულება არის

შრომითი ურთიერთობა,შრომის ხელშეკრულების შეწყვეტა და გასაჩივრების წესი.

იურიდიული

საქართველოს ორგანული კანონი
,,საქართველოს შრომის კოდექსის“ მოკლე მიმოხილვა (17.05.2023 წლის მდგომარეობით.)

განათავსეთ თქვენი ბლოგი, სტატია ჩვენს გვერდზე, მიიღეთ მეტი შედეგი.

იურიდიული

ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის მოკლე აღწერილობა. ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის პირობები.   თქვენ შეგიძლიათ, წინასწარ შეთანხმებული პირობით, ჩვენს ვებგვერდზე  შერჩეულ სივრცეში განათავსოთ

განათავსეთ თქვენი ბლოგი, სტატია ჩვენს გვერდზე, მიიღეთ მეტი შედეგი.

იურიდიული

ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის მოკლე აღწერილობა. ჩვენი ვებგვერდით სარგებლობის პირობები.   თქვენ შეგიძლიათ, წინასწარ შეთანხმებული პირობით, ჩვენს ვებგვერდზე  შერჩეულ სივრცეში განათავსოთ

Facebook
Scroll to Top